zuna renovatie schuur

Studie – met Nelly Pilz

De opdrachtgever vroeg ons te onderzoeken of de bestaande schuur, behorende bij de grote Twentse boerderij, geschikt is voor bewoning.

de schuur
Basis van het ontwerp is het waarneembaar maken van de schuur in zijn geheel. Om dit mogelijk te maken introduceren we een lange gang langs de bestaande gebintenstructuur. Deze gang door de woning geeft bij binnenkomst een doorgaande blik door de schuur richting het gemeenschappelijk scharnierpunt op het hof. De schuur is in de lengterichting opgedeeld in afwisselend hoofdruimten en dienende lagen.

De slaapkamer bevindt zich in de midden van het huis als een gewricht. De dubbelvleugeldeuren richting oosten geven direct morgenlicht en zicht op het nabijgelegen natuurgebied bij ontwaken.

De gang mondt uit in de grote woonkeuken die zich opent naar drie hemelrichtingen. Deze ruimte reikt tot in de nok van het gebouw. Op de overige ruimtes bevind zich een grote zolder die dienst kan doen als grote slaapzaal.

Afgezien van de bergruimte voor gereedschap, is de gehele schuur 60 centimeter verdiept. Dit hoogteverschil wordt opgevangen door traptreden en een lichte hellingbaan aan de hoofdingang, om de toegankelijkheid ook in de toekomst te waarborgen. Het verlagen van de vloer in combinatie met behoud van zoveel mogelijk structurele elementen zullen we in een volgende stap bestuderen.

We stellen voor alle bestaande openingen te behouden (indien mogelijk) en daarnaast drie nieuwe openingen te maken: Een derde raam in de logeerkamer/werkkamer, een klein raam in de badkamer, en een groot raam in de terugsprong van het gebouw aan de oostkant.

de boerderij
De boerderij bestaat uit het voorhuis en de deel, dat klassiek gezien van elkaar gescheiden was door een overgangszone. Door deze zone, die ook in de bestaande situatie nog zichtbaar is, uit te breiden met een tweede ‘strook’ richting de deel, wordt beide woningen een benedenvloerse woonmogelijkheid verleend. De rotatiesymetrie in het ontwerp van deze overgangszone levert twee belangrijke verbindingen tussen noord- en zuidzijde van de boerderij. Aan de oostzijde is de verbinding tussen beide woningen via de schakelkamers aan de gevel. Aan de westzijde ligt de verbinding terug ten opzichte van de gevel en gee door vleugeldeuren de mogelijkheid tot een brede, sterke verbinding tussen voor-en achterhuis. Door de schakelkamers en deze verbindingen is de boerderij aanpasbaar aan de wens van de bewoners aan verschillende woonmogelijkheden en noaberschap. Deze schakelkamers kunnen ofwel als slaapkamer gebruikt worden, ofwel als werkkamer.

Door het invoeren van deze zone die enerzijds de grote woonkamer van de deel zou herstructuren, en anderzijds ruimte creeert voor een slaap/werkkamer, wordt de deel eveneens lichter. De plekken langs de ramen krijgen een duidelijkere betekenis door het condenseren van de woonkamer. De verschuiving van de kachel en het introduceren van een alkoof zijn de twee maatregelen die zich aftekenen tegen de nieuwe wand.