Project met Rademacher de Vries Architecten en Vogt Landschaftsarchitekten,
Stimuleringsfonds voor de creatieve industrie

Binnen dit onderzoek staat de ontwikkeling van een landschapsarchitectonische onderzoeksmethode naar het  terpen-en wierdenland in Noord-Nederland centraal. Het doel is om de historische omgang met het landschap tegen het licht van de hedendaagse ruimtelijke vraagstukken te houden: Hoe gaan we om met de exploitatie van het landschap? Wat doen we met een dynamisch waterlandschap in relatie tot klimaatverandering en is het huidige beleid van bescherming en conservering constructief op de lange termijn?

De terpen en wierden – oeroud en ijkpunt in het landschap – hebben veel aandacht vanuit erfgoed en archeologie, maar zijn in onze ogen vanuit de (landschaps-)architectuur onderbelicht. Een aantal actuele, urgente thema’s zorgen dat we in de nabije toekomst antwoorden moeten hebben over de omgang met het Noord-Nederlandse landschap. Het verhaal van de terpen is bij uitstek geschikt om deze landschappelijke discussies integraal te behandelen en zodoende een nieuwe zienswijze over de omgang met het landschap te bewerkstelligen.

Hierbij staan de volgende thema’s centraal:
Klimaatverandering en terpenlandschap.
Landschap als een grondstof
De monumentalisering van het landschap