postpark warschau

ontwerpwedstrijd Warschaw – from those who lived – met Johannes Heine

commentaar van de jury

‘The jury evaluated the entry as a brilliant and universal way to approach the theme of the competition. Even though it has been categorized as a project that requires discussion, the simplicity of the idea and the ease of implementation are advantages that make the design suitable for implementation.’

Adres

De fundamentele basis van het begrip vluchteling is de absentie van een adres – of in een meer abstracte zin: de afwezigheid van een thuis. In het verleden is de vluchtplek vaak een adres geweest, gedeeld door redder en gered persoon.
Een adres heeft verschillende aspecten. Afgezien van de symbolische waarde van ‘thuis’, is een adres vandaag de dag veel meer dan een plek om te wonen – financiele -, juridische – en overheidsinstanties verlangen op dagelijkse basis een adres.

Het project stelt een groot aantal brievenbussen voor, die enerzijds de herinnering scherp houden aan diegene die gered zijn en gered hebben. Elke brievenbus krijgt zijn eigen, individuele adres om als integraal deel van het postale systeem van de stad Warschau te kunnen functioneren. Hedendaagse vluchtelingen – met hun verschillende achtergronden – wordt een adres geboden waar ze bereikt kunnen worden.

Warschau geeft het gevoel van een genereuze open ruimte. Desalniettemin is de stad een van de tien dichtbevolkste steden van Europa – en dit is ook terug te zien in het aantal brievenbussen rondom het museumpark. In onze zoektocht voor deze interventie, kwamen we aan bij het kleine bos in het westelijke deel van het park. Ten eerste de nabijheid van de straat en de stadsruimte, ten tweede de bomen als constructieve dragers voor het plan, en ten derde het conceptuele raamwerk dat gegeven wordt door de dichtheid en de boomkronen, vormen samen de essentiele context voor wat wij het ‚Pocztapark‘ zijn gaan noemen.