de kleur van water

Amsterdam Light Festival, Inzending geselecteerd voor 2e ronde

Het water van Amsterdam wordt met de dag schoner. Waar een halve eeuw geleden in de grachten nog regelmatig dode vissen dreven, wordt vandaag de dag op veel plaatsen in de stad gezwommen.

Om de aandacht van de bezoeker op deze verandering te vestigen, stellen we een installatie voor van 53 glazen potten, elk op een andere dag gevuld met water uit de gracht. Door op verschillende momenten dit water te verzamelen tonen we een aantal opnames van een langzaam proces van steeds schoner wordend water.

Overdag wordt de kleur van het water getoond, ‘s nachts wordt het water door de verlichting bijna goud – de waarde van het water voor de stad wordt getoond.

In samenwerking met glaskunstenaar Marinke van Zandwijk is een voorstel gedaan voor 53 glazen potten die door de handgeblazen werkwijze allemaal licht verschillen.