De camera obscura en de camera lucida zijn indrukwekkende tekenwerktuigen. De eerste camera obscura’s projecteerden het beeld van het landschap door een ‘pinhole’ direct op een wand in een verduisterde kamer.  Door deze projectie kon het beeld van het landschap letterlijk getraceerd (overgetrokken) worden. David Hockney beschrijft in zijn boek ‚The secret of knowledge‘ een fascinerende theorie over de opkomst van de ‚clair-obscur‘, die een belangrijke rol speelde in de schilderkunst vanaf de renaissance.

De camera obscura blijft voor mij een van de meest fascinerende werktuigen in de kunst vanwege het fundementele element tijd. Het menselijk oog moet zich aanpassen aan het donker om te kunnen zien. Ik heb door de bouw van een groot aantal camera obscura’s de afgelopen jaren deze techniek op verschillende manieren onderzocht.