1-op-bij

ontwerpcompetitie: bijenhotel
met Johannes Heine, Haarbach, Duitsland 2015

Zoals de mens is ook de bij wezen dat zijn gedrag aanpast op de eigenschappen van de omgeving. Architectuur is bij de mens een middel om een grote diversiteit aan ruimte te scheppen, en kan gedrag daarmee ook sturen. Zo luisteren we bijvoorbeeld liever naar een concert in de Elbphilharmonie en wonen liever in de Unité d’Habitation.  Verschillende ruimtes ervaren is dus belangrijk, om verschillend gedrag mogelijk te maken – en daarmee de overlevingskansen bij voortschrijdende evolutie te vergroten.

We vergroten deze inzichten naar de schaal 1-op-bij. Dit komt grofweg overeen met de menselijke schaal 1 op 100. Iconen uit de menselijke architectuurwereld worden tot toekomstige nestplaats voor de bij. Solitaire bijen in kleine maisonettes, grote bijeenvolken kunnen een luxe logeplaats krijgen in de foyer van de Elbphilharmonie of de Primetower.

Het hele plan baseert op een eveneens op de bij aangepaste schaal van het beroemde plan  van de Garden City van Ebenezer Howard, als aansporing tot discussie over ideale architectuur en stedenbouw.